Redirecționează 2%

la-suta

Această donație nu îl costă nimic pe donator! 

Despre 2%:

Prevederile Codului Fiscal permit ca fiecare contribuabil să poată decide ce se va întampla cu până la 3,5% din impozitul său pe venit, pentru anul precedent. Această sumă a fost deja reținută și virată la bugetul de stat, contribuabilul nu mai este în posesia sa și nu o mai poate avea. În schimb, poate decide în sensul direcționării ei altundeva, respectiv către o organizație neguvernamentală, aleasă potrivit încrederii și afinităților sale. În felul acesta, contribuabilul se poate implica în desfășurarea unor activități non-profit și cu diverse beneficii sociale. Angajatorul poate oferi sugestii cu privire la virarea acestei sume, însă decizia este strict personală, nu implică angajatorul.

Cum se poate face acest lucru?

Dacă în 2020, ați realizat venituri din salarii și sau pensii, completați și semnnați Cererea 230 privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru 2020. Dacă doriți să donați pentru Asociația Pro S.E.R.V., puteți să descărcați Cererea 230 privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru 2020, formularul precompletat (completat cu datele noastre, urmând ca dumneavoastră să completați numai datele personale – nume, CNP și adresă).

Dacă, în 2020, ați realizat venituri din alte surse (chirii, activități independente, drepturi autor, alte tipuri de activități), completați și semnați Declarația unică, pe care o găsiți pe site-ul ANAF.

Pentru depunerea formularului, aveți următoarele variante:
– Descărcați formularul, îl tipăriți la imprimantă în două exemplare, pe care le completați cu datele dumneavoastră și, în cazul în care doriți, puteți bifa ca declarația să fie valabilă pentru doi ani consecutivi. Apoi, semnați cele două exemplare și unul dintre ele îl trimiteți, prin scrisoare recomandată și cu confirmare de primire, către sediul unității fiscale de care aparțineți cu adresa de domiciliu, cu plic separat pentru fiecare persoană/declarație în parte, în cazul în care sunt mai mulți deponenți. Confirmarea de primire, pe care trebuie să o primiți inapoi, este documentul care atestă că ați depus declarația și trebuie păstrată cu atenție, atașată la exemplarul declarației rămas la dumneavoastră.
– Descarcăți formularul, îl tipăriți la imprimantă în două exemplare și le completați cu datele dumneavoastră, le semnați și mergeți cu ele la registratura unității fiscale de care aparțineți cu adresa de domiciliu. Unul din exemplare îl veți primi înapoi cu număr de înregistrare (solicitați, dacă nu vi se dă).
Dacă depuneți la registratura unității fiscale pentru mai multe persoane, pe formularele celorlalte persoane va trebui să completați datele dumneavoastră la capitolul III. Date de identificare a împuternicitului.
– Dacă doriți să depuneți formularul online, pe site-ul ANAF în secțiunea Spațiul Privat Virtual, descărcați formularul 230, îl completați cu datele dumneavoastră, cu datele asociației (pe care le găsiți mai jos) și îl semnați cu semnătura electronică.

Pentru a veni în sprijinul celor ce doresc să ajute prin această metodă, punem la dispoziție și varianta folosirii unei aplicații externe, aflată pe site-ul formular230.ro. Aici formularul este generat automat, după completarea tuturor datelor necesare, iar după descărcare, trebuie trimis pe e-mail, către ONG-ul selectat. Este o variantă mai ușoară, dar care necesită un dispozitiv cu ecran tactil.

Ne puteți oferi ajutorul dumneavoastră în activitățile noastre, atât prin deciziile și acțiunile dumneavoastră, în sensul virării celor 2% din impozitul pe venit, cât și recomandând altor persoane să o facă.

Cum vor fi investiți cei 2% de către Asociația Pro S.E.R.V.?

Cei 2% vor fi investiți prioritar în:
– activități de interes medical pentru grupurile vizate, în mod deosebit pentru cei afectați de boli autoimune;
– activități de asistență pentru persoane cu dizabilități și alte persoane defavorizate;
– alte activități, potrivit cu scopul organizației.

Termenul limită de depunere a declarațiilor este 25 mai 2021.

Aveți posibilitatea ca, pe cererea 230, să bifați ca donația dumneavoastră să fie distribuită pentru un an sau doi.

Datele de identificare ale Asociației Pro S.E.R.V., sunt:
Denumire entitate non profit: Asociația Pro S.E.R.V.
Cod de identificare fiscală: 31536530
Cont bancar (IBAN): RO43 BACX 0000 0008 7564 9001

 

Descarcă Cererea 230 privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru 2020:
Cererea 230 privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru 2020