Despre noi

„Ajungem acolo unde tu nu poți să ajungi și facem ceea ce tu nu poți să faci, cu ajutorul tău.”
(Membrii fondatori)

Asociația Pro S.E.R.V. a fost înființată din dorința membrilor fondatori de a veni în întâmpinarea nevoilor sesizate la nivel individual și social, în diverse domenii ale vieții. Activitatea noastră vizează trei axe fundamentale (Sănătate, Educație, Relații), dar vom acționa și în alte direcții ce pot asigura, pentru membrii societății, suportul, refacerea și dezvoltarea în orice sferă a Vieții.

Viziune:

În viziunea noastră, a membrilor fondatori, multe persoane aflate în dificultate pot duce o viață de calitate și chiar folositoare semenilor lor, dacă sunt ajutate în acest sens, potrivit nevoilor lor de reabilitare. Credem însă că viața merită și trebuie susținută nu doar dacă oamenii în nevoie pot fi susținuți pentru a deveni la rândul lor susținători și, din această perspectivă, avem în vedere oferirea de ajutor chiar și pentru cei care nu vor mai putea întoarce niciodată acest ajutor – bătrâni sau persoane cu grave dizabilități. Credem, de asemenea, că oamenii pot și doresc să ajute, dar nu dețin informații suficiente cu privire la nevoile semenilor și/sau cu privire la modul în care să le vină în ajutor. Credem că putem acționa pentru că oamenii care își doresc să fie mai buni să construiască o viață mai bună.

Misiune:

Misiunea Asociației Pro S.E.R.V. este aceea de a susține Viața și de a asigura îmbunătățirea calității acesteia, pentru persoane și categorii dezavantajate, asigurând interfața dintre cei care pot și doresc să acționeze în această direcție și cei care au nevoie de suport.

Valori:

Credem în dreptul fiecărei persoane la o viață cu mai puțină suferință, mai puține privațiuni și mai multe împliniri și în posibilitatea și voința oamenilor și organizațiilor de a ajuta. Credem în bunătate și generozitate, în exemplele pe care le oferă în acest sens istoria și în pildele pe care le putem și noi, în prezent, reedita.

Ce ne propunem:

 – activități de ajutorare a celor aflați în dificultăți financiare, medicale, sociale, relaționale, profesionale sau în orice altă nevoie care necesită, pentru rezolvare, ajutor exterior;
 – realizarea, distribuirea și promovarea de materiale informative, către categoriile și persoanele vizate, prin proiectele inițiate;
 – realizarea de campanii și activități de informare, conștientizare, promovare cu privire la problemele sesizate sau referitor la persoane/grupuri de persoane aflate în situații problematice;
 – informarea, îndrumarea și ajutorarea celor asistați, orientarea și susținerea lor, în raport cu drepturile pe care le au și promovarea acestor drepturi în spațiul public și către organizațiile de interes;
 – constituirea de echipe și centre pentru a sigura suportul, refacerea și dezvoltarea grupurilor și persoanelor afectate;
 – activități de asistență și consiliere, pentru ajutorarea celor vizați;
 – strângere de fonduri pentru persoanele și grupurile vizate, pentru activitățile și proiectele planificate sau desfășurate;
 – colaborare cu persoane și organizații din domeniile conexe sau complementare activităților desfășurate, din țară și din străinătate;
 – implicare în elaborarea proiectelor de acte normative;
 – întreținerea de relații cu publicul și grupurile țintă din sfera puterii, din sfera ONG, precum și din sfera mass media, pentru obținerea suportului necesar și pentru conștientizarea opiniei publice asupra aspectelor vizate prin activitatea Pro S.E.R.V.;
 – activități economice directe pentru autofinanțare;
 – alte activități.

Ce ne propunem, în principalele axe de activitate, aflați, pentru fiecare domeniu în parte:

Sănătate

Educație

Relații

Viață.