Redirecționează până la 3,5% din impozit

la-suta

Această donație nu îl costă nimic pe donator! 

Despre 2%:

Prevederile Codului Fiscal permit ca fiecare contribuabil să poată decide ce se va întampla cu până la 3,5% din impozitul său pe venit, pentru anul precedent. Această sumă a fost deja reținută și virată la bugetul de stat, contribuabilul nu mai este în posesia sa și nu o mai poate avea. În schimb, poate decide în sensul direcționării ei altundeva, respectiv către o organizație neguvernamentală, aleasă potrivit încrederii și afinităților sale. În felul acesta, contribuabilul se poate implica în desfășurarea unor activități non-profit și cu diverse beneficii sociale. Angajatorul poate oferi sugestii cu privire la virarea acestei sume, însă decizia este strict personală, nu implică angajatorul.

Dacă, în anul precedent, ați realizat venituri din salarii și/sau pensii, completați, semnați și depuneți Cererea 230 privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual, de pe site-ul ANAF.

Dacă ați realizat venituri din alte surse (chirii, activități independente, drepturi de autor, alte tipuri de activități), completați și semnați Declarația unică, pe care o găsiți pe site-ul ANAF.

Cum se poate face acest lucru, dacă doriți să donați pentru Asociația Pro S.E.R.V.?

Pentru depunerea Cererii 230 privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual, aveți următoarele variante:
– Descărcați formularul Cererea 230 privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual (19 downloads ) , îl tipăriți la imprimantă, completați cu datele dumneavoastră la capitolul I și, în cazul în care doriți, puteți bifa ca declarația să fie valabilă pentru doi ani consecutivi (la capitolul II). După ce ați semnat, documentul trebuie scanat și trimis pe adresa noastră de e-mail, la contact@pro-serv.ro.
– Dacă doriți să depuneți formularul online, pe site-ul ANAF, în secțiunea Spațiul Privat Virtual, descărcați formularul Cererea 230 privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual, îl completați cu datele dumneavoastră, cu datele asociației (pe care le găsiți mai jos) și îl semnați cu semnătura electronică.
– Pentru a veni în sprijinul celor ce doresc să ajute prin această metodă, punem la dispoziție și varianta folosirii unei aplicații externe, aflată pe site-ul formular230.ro/asociatia-pro-s-e-r-v. Aici formularul este generat automat, după completarea tuturor datelor necesare, iar după descărcare, trebuie trimis pe e-mail, la adresa contact@pro-serv.ro. Este o variantă mai simplă, dar care necesită un dispozitiv cu ecran tactil (telefon, tabletă, laptop etc.).

Ne puteți oferi ajutorul dumneavoastră în activitățile noastre, atât prin deciziile și acțiunile dumneavoastră, în sensul virării celor până la 3,5% din impozitul pe venit, cât și recomandând altor persoane să o facă.

Cum vor fi investite aceste donații de către Asociația Pro S.E.R.V.?

Donațiile vor fi investite prioritar în:
– activități de interes medical pentru grupurile vizate, în mod deosebit pentru cei afectați de boli autoimune;
– activități de asistență pentru persoane cu dizabilități și alte persoane defavorizate;
– alte activități, potrivit cu scopul organizației.

Termenul limită de depunere a declarațiilor este 25 mai 2024.

Aveți posibilitatea ca, pe cererea 230, să bifați ca donația dumneavoastră să fie distribuită pentru maxim doi ani consecutivi.

Datele de identificare ale Asociației Pro S.E.R.V., sunt:
Denumire entitate non profit: Asociația Pro S.E.R.V.
Cod de identificare fiscală: 31536530
Cont bancar (IBAN): RO43 BACX 0000 0008 7564 9001