Propune colaborare / Trimite CV

propune

Propune colaborare:

Dacă sunteți persoană juridică, persoană publică sau în altă situație socială care permite susținere și doriți să ne susțineți, colaborând cu noi, așteptăm cu interes propunerea și suportul dumneavoastră.

 - Pentru propunerea unei colaborări (sponsorizare, finanțare, suport sub formă de servicii – orice altă formă de colaborare), vă rugăm să trimiteți email la adresa: contact @ pro-serv.ro.
 - Pentru parteneriate media, promovare, solicitare de informații cu scopul de a fi publicate, orice alte acțiuni din sfera comunicării sau tangente acesteia, vă rugăm să ne scrieți la adresa: comunicare @ pro-serv.ro.

Important
Implicarea socială a unei organizații asigură acesteia o imagine pozitivă. De aceea, organizațiile care ne oferă sponsorizare și/sau susținere în proiecte, prin colaborare, vor beneficia de vizibilitate în ceea ce facem și pe materialele noastre de prezentare, în funcție de contribuția acestora.

Trimite CV:

Dacă vreți să faceți parte din echipa noastra și să participați la realizarea proiectelor Asociației Pro S.E.R.V., ne puteți trimite CV-ul și, în cazul în care vom avea nevoie de colaboratori, retribuiți sau voluntari, permanenți sau flotanți, vă vom contacta. Putem oferi, de asemenea, adeverințe pentru practică și recomandări.

Pentru aplicații la diverse joburi, disponibile în mod real sau potențial, trimiteți email la adresa: hr @ pro-serv.ro.

Beneficiile voluntariatului

Dacă perspectiva de a face voluntariat produce ezitări, pentru că prestatorii de activități nu pot beneficia și de remunerări, citiți rândurile de mai jos și încercați să reevaluați avantajele activității de voluntariat, pe care, nu atotcuprinzător, le-am „creionat”.
De ce să faci voluntariat? Pentru că acesta aduce beneficii certe:
 - Clădirea unei imagini de sine și sociale pozitive;
 - Construirea și consolidarea unui simț civic pozitiv și constructiv;
 - Formarea capacităților de comunicare și relaționale (sau animarea celor latente);
 - Formarea sau consolidarea spiritului de echipă;
 - Contactul cu oameni din medii diferite, cu idei, norme și valori diferite;
 - Creșterea gradului de toleranță și a pasiunii de viață;
 - Favorizarea accesului la oportunități și relații ce pot ajuta pe traseul vieții;
 - Dezvoltarea experienței personale și profesionale, într-un mod ce poate fi valorificat în CV;
 - Redresarea tonusului fizic și psihic;
 - Însușirea de cunoștințe și formarea de abilități noi;
 - Redescoperirea vieții, a propriei personalități și a propriului potențial într-un mod nou;
 - Formarea capacității (folositoare și apreciată în viață) de a lucra cu rezultate bune, pe baza unor resurse reduse;
 - Dezvoltarea spiritului proactiv și a capacității autoveluative;
 - Dezvoltarea abilităților analitice, decizionale și de coordonare;
 - Dezvoltarea capacității de organizare a timpului și activităților;
 - Formarea unui spirit altruist și a unui tonus optimist în fața problemelor vieții.