Proiecte

Proiecte încheiate:

• Prin proiectul Caritate prin carte, am avut în vedere sporirea gradului de valorizare și valorificare a produselor editoriale pentru copiii din categorii sociale defavorizate, prin creșterea accesului la aceste produse și coagularea apetenței pentru lectură a grupului țintă menționat, cu implicarea comunității, la nivel organizațional, de grup și individual.
Proiectul mentionat s-a încheiat, planificarea acestuia și implementarea lui fiind avute în vedere cu următoarele beneficii, pentru și prin copiii vizați:
– un număr mai mare de persoane educate;
– îmbunătățirea imaginii de sine și sociale la cei asistați;
– asigurarea premiselor pentru o viață independentă și chiar prosperă la aceștia (prin creșterea șanselor de integrare socială și profesională);
– o mai bună colaborare între sectorul public și cel privat și cu societatea civilă, în rezolvarea problemelor copiilor defavorizați;
– creșterea comunicării între organizațiile care gestionează interesele persoanelor asistate, pe de o parte și între aceste organizații și cei asistați, respectiv familiile lor, pe de altă parte;
– creșterea solidarității sociale și a implicării voluntare;
– ridicarea gradului de înțelegere, acceptabilitate și suport al societății față de persoanele afectate;
– informarea/sensibilizarea opiniei publice cu privire la nevoile educaționale ale copiilor defavorizați;
– valorificarea unui potențial uman neglijat, care se poate dovedi chiar performant.

Proiectul a fost lansat de Asociația PRO S.E.R.V. în perioada 20-24 noiembrie, la Târgul Internațional Gaudeamus Carte de învățătură – ediția 2013, organizat la Pavilionul Central Romexpo, campania „O carte pentru o viață schimbată”. În cadrul acestui proiect, s-au strâns peste 3.300 de cărți și resurse educaționale, în valoare de peste 27.500 lei. Dintre acestea, aproximativ 2.900 bucăți, în valoare de 26.000 lei, au fost oferite de edituri și aproximativ 400 bucăți, în valoare de 1.800 lei, de către persoane fizice. Din totalul donațiilor, aproximativ 1.000 bucăți au fost colectate la Târgul Gaudeamus Carte de învățătură, ediția 2013, iar celelalte – pe alte canale. Cărțile și resursele educaționale au fost direcționate către: patru unități spitalicești, o școală pentru copii de etnie romă, o bibliotecă școlară (colegiu) din mediul rural, două centre și un serviciu de prevenire a abandonului școlar.

O parte dintre aceste resurse au fost donate cu suportul și pentru activități desfășurate de alte ONG-uri în tipul de organizații indicate.

Și „oamenii străzii” sunt oameni! Proiectul a constat în activități festive și donații către persoane fără adăpost, instuționalizate sau nu. Proiectul s-a desfășurat, în principal, în anul 2013.

Povestea ta este un proiect care a fost lansat în aprilie 2013, cu intenția de a-i determina pe oameni să reconsidere faptele de caritate, considerându-le demne de făcut și de povestit și de a produce, în cititori, „scânteia” care să aprindă dorința de a face mai mult pentru cei din jur mai puțin avantajați decât noi.

Îmbrăcat – integrat: Pentru multe persoane și în multe familii din România, necesarul vestimentar nu poate fi acoperit din necesități curente, ci doar din donații. Către acest segment ne-am îndreptat în 2015, donând articole vestimentare pentru beneficiari din județul Brăila.

Tel Suport: Proiectul, lansat în 2014, a continuat și în anii următori, în beneficiul unor persoane cu probleme medicale, socioprofesionale și/sau financiare, oferind informațiile necesare, socializare și empatie, încurajare.

Proiecte lansate și în curs de derulare:

• Prin proiectul autoImun.ro, avem în vedere asigurarea accesului pacienților cu boli autoimune (diagnosticați și suspicionați), la informațiile și comunicarea necesare instituirii unui diagnostic corect și a tratamentului aferent, precum și la cele în măsură să faciliteze cunoașterea și adoptarea unui stil de viață recomandat în acest tip de afecțiuni. Astfel, prin informare, comunicare și suport, dorim și vizăm:
– îmbunătățirea calității vieții de familie, sociale și profesionale, cu efecte asupra comunității imediate și lărgite, la cei suspicionați și diagnosticați;
– diminuarea numărului de cazuri medicale care acuză complicații și sechele, determinate de diagnosticarea tardivă sau eronată;
– un număr mai mare de nașteri la termen și de copii sănătoși (prin abordarea corecta a SAFL);
– îmbunătățirea nivelului de pregătire și a sistemului de lucru a cadrelor și unităților medicale colaboratoare;
– ameliorarea comunicării între pacienți și între aceștia și personalul medical implicat;
– informarea / sensibilizarea opiniei publice din România cu privire la bolile autoimune;
– creșterea gradului de înțelegere, acceptabilitate și suport al societății față de persoanele afectate.

• În România, 60% dintre decese sunt din cauze cardiovasculare. Proiectul infoCardio.ro vizează pacienții cardiaci diagnosticați, suspicionați sau potențiali, urmărind diminuarea riscurilor de îmbolnăvire și deces, la nivel personal și social, prin informații despre stilul de viața, medicație și abordarea serviciilor medicale. Informațiile diseminate vizează și mediul lărgit, din perspectiva suportului care trebuie oferit pacienților.

• Alte activități în cele patru domenii de activitate ale asociației.