Trimiteți CV

Dacă vreți să faceți parte din echipa noastră și să participați la realizarea proiectelor Asociației Pro S.E.R.V., ne puteți trimite CV-ul la adresa de e-mail hr @ pro-serv.ro și, în cazul în care vom avea nevoie de colaboratori, retribuiți sau voluntari, permanenți sau flotanți, vă vom contacta. Putem oferi, de asemenea, adeverințe pentru practică și recomandări.

Beneficiile voluntariatului

Dacă perspectiva de a face voluntariat produce ezitări, pentru că prestatorii de activități nu pot beneficia și de remunerări, citiți rândurile de mai jos și încercați să reevaluați avantajele activității de voluntariat, pe care, nu atotcuprinzător, le-am „creionat”.
De ce să faci voluntariat? Pentru că acesta aduce beneficii certe:
 – Clădirea unei imagini de sine și sociale pozitive;
 – Construirea și consolidarea unui simț civic pozitiv și constructiv;
 – Formarea capacităților de comunicare și relaționale (sau animarea celor latente);
 – Formarea sau consolidarea spiritului de echipă;
 – Contactul cu oameni din medii diferite, cu idei, norme și valori diferite;
 – Creșterea gradului de toleranță și a pasiunii de viață;
 – Favorizarea accesului la oportunități și relații ce pot ajuta pe traseul vieții;
 – Dezvoltarea experienței personale și profesionale, într-un mod ce poate fi valorificat în CV;
 – Redresarea tonusului fizic și psihic;
 – Însușirea de cunoștințe și formarea de abilități noi;
 – Redescoperirea vieții, a propriei personalități și a propriului potențial într-un mod nou;
 – Formarea capacității (folositoare și apreciată în viață) de a lucra cu rezultate bune, pe baza unor resurse reduse;
 – Dezvoltarea spiritului proactiv și a capacității autoevaluative;
 – Dezvoltarea abilităților analitice, decizionale și de coordonare;
 – Dezvoltarea capacității de organizare a timpului și activităților;
 – Formarea unui spirit altruist și a unui tonus optimist în fața problemelor vieții.