Termeni și condiții generale

Termeni și condiții generale pentru vizitatorii și utilizatorii site-ului www.pro-serv.ro

Pentru că ne dorim ca pe acest site să domnească buna rânduială și buna cuviință, trebuie să precizăm câteva informații și reguli pentru vizitatori și utilizatori (prin utilizatori înțelegem vizitatorii care postează). Chiar dacă sunt exprimate în termeni categorici, regulile nu se vor garanții ale unui mediu prohibitiv, ci repere clare pentru o comunicare virtuală onestă și responsabilă.

Preambul:
Acest regulament se aplică și vizitatorilor/utilizatorilor care nu l-au citit. Prin accesul, navigarea și, în general, folosirea site-ului www.pro-serv.ro, numit în continuare și „Site” sau „Site-ul”, sunteți de acord cu termenii și condițiile legale de folosire a acestuia.

1. Proprietatea intelectuală:
a. Întregul conținut al acestui Site, indiferent de natura sa, este proprietatea exclusivă a Asociației Pro S.E.R.V., numită în continuare și Asociația, fiind protejat de legislația privind protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Sub protecția legislației ce vizează drepturile de autor, mărci, brevete și alte drepturi de proprietate intelectuală, intră și conținutul transferat în bannere, diferitele forme de afișare a mesajelor ce au caracter informativ sau publicitar și se află pe site, precum și materialele trimise de utilizatori, pentru a fi publicate pe site.
b. Orice comentariu trebuie să respecte dreptul de proprietate intelectuală. Utilizatorii răspund personal pentru încălcarea legislației ce reglementează drepturile de autor și pe cele conexe. Exprimați-vă opinia personală, iar pentru referirile la materiale care nu vă aparțin, indicați sursa, asigurați-vă că o faceți corect și, acolo unde este cazul, cu acceptul proprietarului de drept.
c. Denumirea „pro-serv.ro”, logo-urile și simbolurile asociate ei, precum și combinații ale acestora cu orice cuvânt, simbol grafic sau sub orice altă formă, folosite în Site, sunt proprietatea exclusivă a Asociației Pro S.E.R.V.. Acestea nu pot fi utilizate în nici un mod fără acordul prealabil și explicit, exprimat în scris, al Asociației. Utilizarea abuzivă a Site-ului, neautorizată în prealabil în scris de proprietarul acestui Site, este interzisă și cade sub incidența normelor legale în vigoare, atrăgând răspunderea utilizatorului.
d. Informațiile și toate mesajele comunicate pe www.pro-serv.ro sau transmise prin intermediul acestui site, nu pot fi considerate informații confidențiale și, din momentul postării pe site, devin proprietatea Asociației.
e. Proprietarul www.pro-serv.ro își rezervă dreptul de a întreprinde orice acțiune considerată dezirabilă sau necesară, în raport cu orice reprezintă conținutul Site-ului.

2. Drepturile Utilizatorilor:
a. de acces, navigare și utilizare a acestui Site;
b. de a beneficia de informațiile postate pe Site;
c. de a-și exprima opiniile sub forma comentariilor ori de a cere informații suplimentare prin intermediul datelor de contact menționate în secțiunea Contact;
d. de a solicita link către propriul site.

3. Obligațiile vizitatorilor/utilizatorilor:
a. să utilizeze Site-ul doar în scopuri legale;
b. să nu violeze măsurile tehnologice și de protecție ale Site-ului:
    i. să nu inițieze și desfășoare activități precum cele de tip cracking, hacking ori alte activități similare, de natură să afecteze buna funcționare a Site-ului, a serverului, securitatea informațiilor etc;
    ii. să nu introducă fie cod, fie secvențe de cod cu caracter de viruși sau malware care ar putea pune în pericol securitatea datelor, a Site-ului etc.;
c. să nu stocheze, copieze, multiplice, distribuie, arhiveze, păstreze – indiferent de formă sau mijloc – orice fel de material și informație de pe Site, orice este legat de conținutul acestuia;
d. să nu posteze pe Site mesaje/materiale cu caracter ilegal, discriminator, abuziv, hărțuitor, amenințător, vulgar, obscen, rasist, profanator, ofensator sau defăimător pentru persoane/organizații, vătămător în orice privință, de natura să inducă un comportament ilegal sau în contradicție cu scopurile declarate ale acestui site;
e. să nu posteze mesaje publicitare (această clauză vizează și publicitatea în semnătură). Pentru postarea unui mesaj publicitar, contactați în prealabil proprietarului/administratorii Site-ului. Este exclusă de la regula de față postarea de link-uri către pagini care conțin link-uri/reclame ale Site-ului. În această privință, ne rezervăm dreptul de a refuza anumite site-uri, după considerente proprii;
f. spam-ul este interzis și va fi sancționat conform mențiunilor de la punctul 6;
g. să nu posteze comentarii care pot fi încadrate ca mesaje comerciale nesolicitate sau care conțin recomandări, explicite sau implicite, la vânzarea sau cumpărarea unui anumit produs sau serviciu;
h. să nu divulge informații confidențiale;
i. să nu publice mesaje care pot aduce vătămare imaginii, prețului sau valorii de piață a unui produs/serviciu/brand/organizații sau pot afecta imaginea publica a unei persoane;
j. să nu colecteze informații identificabile personal de la utilizatorii Site-ului.

4. Reguli de conținut și formă pentru comentariile postate:
a. Comunicarea pe site se realizează în limba română. Dorim ca și răspunsurile/comentariile să fie formulate în aceeași limbă, corect din punct de vedere lexical, gramatical și argumentativ.
b. Înainte de a posta, aveți în vedere: să nu scrieți cu prescurtări folosite în mediul virtual pe diferite canale de chat sau în termeni de argou, să nu vă abateți de la subiect, să nu scrieți doar cu majuscule sau cu fonturi de culori carnavalești.
c. Orice comentariu va viza doar mesajul și nu persoana. Dezacordul va fi exprimat în termeni clari, politicoși, cu un limbaj coerent și decent. Mesajele care exprimă atitudini critice trebuie să fie formulate astfel încât să respecte regulile unei polemici civilizate.

5. Responsabilități:
a. Responsabilitatea juridică pentru comentariile postate aparține, în totalitate, utilizatorilor.
b. Proprietarul și administratorii www.pro-serv.ro nu își asumă responsabilitatea pentru:
    i. formăa și conținutul comentariilor postate pe site de utilizatori;
    ii. oricare din regulile încălcate de utilizatorii acestui site;
    iii. daunele, de orice fel ar fi acestea, care pot apărea prin utilizarea Site-ului-ului și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia sau din cauza imposibilității utilizării acestora;
    iv. întreruperea funcționării site/ului sau a serverelor;
    v. riscurile inerente, care pot să apară prin utilizarea Site-lui și a internetului, în general – viruși, diferite elemente sau acțiuni ce pot provoca daune, violarea securității informațiilor ș.a.m.d.;
    vi. pierderile de informații cauzate de bug-uri sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit Site-ul;
    vii. breșele de securitate care pot exista în serverele companiei de hosting care găzduiește site-ul;
    viii. corectitudinea și actualitatea informațiilor;
    ix. conținutul furnizat de terțe persoane, indiferent de caracterul acestuia;
    x. conținutul sau informațiile care apar pe site-urile/site-urile către care www.pro-serv.ro are link-uri sau care beneficiază de reclame pe www.pro-serv.ro sau care au link-uri către www.pro-serv.ro ori conțin reclame/mesaje de promovare ale acestuia.
    xi. www.pro-serv.ro nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în aceste condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente de forță majoră sau activitatea unei terțe persoane.
c. Conținutul www.pro-serv.ro (inclusiv comentariile postate) poate fi modificat, șters, mutat de proprietar sau de persoanele autorizate, fără nicio înștiințare, pe baza considerentelor proprietarului acestui site sau ale persoanelor autorizate de acesta.
d. Proprietarul www.pro-serv.ro nu poate fi responsabilizat pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului.
e. Conținutul www.pro-serv.ro reprezintă opiniile celor care postează materiale și comentarii. Acestea pot fi subiective și nu pot fi utilizate sau citate ca surse de autoritate sau competenta în vreun anume domeniu, iar aplicarea lor, în mod normativ, la propria viață, reprezintă decizia și responsabilitatea vizitatorilor/utilizatorilor.
f. Pentru a crea legături cu acest site, postând link/banner către/pentru www.pro-serv.ro sau postând link/banner pe www.pro-serv.ro pentru alte site-uri, puteți să vă adresați în scris Asociației și să solicitați acest lucru. Acceptul va fi dat prin email, fax sau pe suport de hârtie la adresa indicată. Pentru situațiile în care putem fi legați cu site-uri neafiliate, ne declinam orice responsabilitate, ca și pentru situațiile în care pe www.pro-serv.ro pot apărea astfel de legături postate fără acceptul scris al proprietarului www.pro-serv.ro.
g. www.pro-serv.ro nu poate fi acuzat pentru niciun fel de daune determinate de conținutul Site-ului sau accesarea/utilizarea acestuia, în niciun fel de condiții.

6. Sancțiuni:
a. Încălcarea regulilor prezentate, de către vizitatori/utilizatori, duce la re-editarea sau ștergerea unor mesaje, avertisment sau/și blocarea accesului pentru o perioadă determinată sau nedeterminată.
b. Pentru încălcări ale regulilor de utilizare care nu vor putea fi rezolvate pe alte căi, ne rezervăm dreptul de a apela la organizațiile în drept (speram să nu se ajungă la astfel de situații).

7. Dispoziții finale:
Termenii și condițiile acestui Site pot fi modificate oricând, fără o informare prealabilă sau ulterioară, și intra în vigoare din momentul postării lor pe www.pro-serv.ro. De aceea, vă rugăm să le recitiți periodic, dar mai ales dacă există un anunț pe pagina principală, în acest sens.

Ultima actualizare în 06 mai 2020.